Overslaan en naar de inhoud gaan

PEIBI-CONNECT

Besloten groep 17 leden

WIE ZIJN WIJ?

PEIBI staat voor ”Platform Effectief Isolatie Beheer in de Industrie” en CONNECT staat voor de verbinding die we met elkaar – en tussen energiebeheer en systeemintegriteit maken. Dit platform vloeit voort uit de WCM Roadmap ‘Corrosie onder Isolatie’ waarbinnen al veel kennis en een gevalideerde Best Practice Toolbox zijn ontwikkeld.

PEIBI-CONNECT is een initiatief ván de industrie vóór de industrie en richt zich op het ontwikkelen en delen van kennis over het in standhouden van geïsoleerd leidingwerk (en drukvaten) in de industrie, ter voorkoming van enerzijds Corrosie onder Isolatie en anderzijds energieverlies.

De radicale doelstelling van het platform is volledige controle binnen de industrie op dit domein met als gevolg minder incidenten, minder kosten en minder energieverlies.

PEIBI-CONNECT initieert, stimuleert, stuurt en faciliteert middels het:

  • Toepassen van de door de industrie ontwikkelde Best Practice toolbox
  • Beschikbaar stellen van een werkwijze om effectief isolatiebeheer toe te (laten) passen
  • Het door ontwikkelen van het COI- en Isolatiebeheer ecosysteem
  • Het organiseren van kennisdeling in de vorm van bijeenkomsten, webinars, papers etc.
  • Het beïnvloeden van gerelateerde ontwikkelingen vanuit een collectief belang
  • Ontwikkelen van nieuwe IT tools én werkprocessen voor een geïntegreerde aanpak en
  • Evaluatie van de effectiviteit van nieuwe monitoring- en inspectie technieken

 

IS PEIBI-CONNECT RELEVANT VOOR MIJN ORGANISATIE? GEBRUIK DE SELF-ASSESSMENT TOOL! 

WCM heeft een zelf analyse tool ontwikkeld gericht op het verkrijgen van een goed inzicht in hoe er breed in de organisatie omgegaan wordt met de CUI-problematiek. De ontwikkelde best practise voor risicogebaseerd COI management bevat essentiële elementen om het risico te beoordelen en het bevat ook essentiële elementen die nodig zijn om een beheerssysteem in een organisatie in te richten. De zelf analyse tool beoordeelt in welke mate zowel de technisch-inhoudelijke én de organisatorische management kant ingevuld zijn. Dat vindt plaats op basis van een eenvoudige “stoplicht” beoordeling: het is aanwezig, het is deels aanwezig of het is niet aanwezig. Dit omdat het gaat om een algeheel beeld en het ook niet zinvol is om bijvoorbeeld via een rapportcijfer tot een score te komen. Dat zou simpelweg ook veel meer tijd gaan kosten en je zou binnen een half uur tot een overzicht moeten kunnen komen.

Wil je weten of deelname aan PEIBI-CONNECT relevant is voor jouw organisatie? Vul dan de self-assessment tool in en kijk hoe jouw organisatie ervoor staat. Wil je corrosie onder isolatie en energieverlies beter aan kunnen pakken binnen jouw organisatie? Dan is PEIBI-CONNECT voor jou! Stuur een mail naar Ferry Visser (fv@worldclassmaintenance.com) om meer informatie over deelname te verkrijgen of druk op bovenstaande knop om lidmaatschap in de groep aan te vragen. 

GEPLANDE EVENEMENTEN

De data voor de open kwartaalbijeenkomsten, toegankelijk voor iedereen, worden binnenkort op deze plek bekend gemaakt. 

Ik ben Vector en ik help je graag op weg op dit platform! Stel een vraag of bekijk de rondleiding om te beginnen.
Chatbot WCM Vector