Overslaan en naar de inhoud gaan

Business Case Smart Maintenance

Oriënteren & Voorbereiden
Tools
Videos
Business Case Smart Maintenance

Vraagt u zich af of uw huidige onderhoudsstrategie het meest geschikt is voor uw situatie? Is predictive maintenance een goed alternatief? En is het toepassen van predictive maintenance juist veel duurder of goedkoper op de lange (en korte) termijn?

Als u zich herkent in deze vragen is de SMART maintenance business case-tool wellicht iets voor u. De business case-tool kan worden gebruikt om de kosten en baten af te wegen bij implementatie van een predictive maintenance-toepassing. Hiermee wordt geconcretiseerd of het project een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen tegen een acceptabel risico.

De tool maakt gebruik van vooraf gedefinieerde smart maintenance-onderwerpen waarbij een (non)financiële vergelijking wordt gemaakt tussen een traditionele manier van onderhouden (run-to-failure of preventief onderhoud) en het onderhouden middels predictive maintenance-technieken.

External video URL

De business case-oplossing bestaat uit een Excel-tool en PowerPoint-presentatie die toelichting geeft over het gebruik.
Het resultaat van de business case is het verkrijgen van inzicht in de kosten en baten bij het implementeren van predictive maintenance-toepassingen met de huidige situatie als referentie.

De business case maakt het mogelijk om een vergelijking te maken gebaseerd op drie varianten. Bijvoorbeeld de varianten optimistisch, neutraal en pessimistisch of de varianten fabrikant 1, fabrikant 2 en fabrikant 3.
In de tool is het mogelijk om zowel een financiële als non-financiële afweging te maken. Voor de financiële afweging wordt een terugverdientijd uitgerekend en in een grafiek getoond.

Topics 0 items

Meer informatie nodig over dit kennisproduct? Stel gerust je vraag!
Enos Postma
Consultancy Manager
Stork AMT
enos.postma@stork.com
+31 (0)6 83633977
Stuur mij een bericht
Foto Enos Postma

Eigenschappen

Datum
Versie
v2.0
Doelgroep
Implementatie of toepassing predictive maintenance-oplossingen
Expertgroep
Walter Mesterom
Ceryl Geelen
Staf Seurinck
Jan Harmsen
Enos Postma
Project
Thema
Business Models & Business cases
Labels
Smart Work
Smart Maintenance
Predictive Maintenance
Business Case