Overslaan en naar de inhoud gaan

Stakeholder Analyse Tool

Implementeren & Uitrollen
Opstarten & Pilot
Tools
Videos
Stakeholder Analyse Tool

Een stakeholderanalyse wordt gemaakt om in kaart te brengen wat het belang, de houding en invloed van een groep of individu is binnen een SMART Maintenance-project.

De stakeholderanalyse kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Een aantal hiervan is: het leiden van een organisatie, verandering doorvoeren, samenstellen van groepen, overzicht creëren binnen groepen werknemers, draagvlak creëren bij tegenstanders etc.

Het uiteindelijke doel is de weerstand onder de belanghebbenden verkleinen/voorkomen. Dit wordt gedaan door goed in kaart te brengen waar daadwerkelijk de pijnpunten van de desbetreffende stakeholder liggen.

External video URL

De stakeholder-tool bestaat uit een Excel-tool met tekstuele uitleg over de tool en het gebruik ervan.
Het resultaat is een ‘mapping’ van alle stakeholders in de vier kwadranten; tevreden houden, samenwerken, minimale inspanning en geïnformeerd houden.
De kwadranten geven aan welke aandacht je aan de stakeholder moet schenken. Zie hieronder een toelichting.

  • Tevreden houden: Nuttige groep beïnvloeders maar ziet de waarde van het initiatief niet direct. Deze groep gebruiken voor het verzachten van de impact en formuleren van besluiten.
  • Samenwerken: Dit zijn de sleutelfiguren voor het initiatief. Advies: Met deze kritieke groep intensief samenwerken en vrijwel dagelijks contact onderhouden.
  • Minimale inspanning: Minst belangrijke groep met personen die als toeschouwers beschouwd kunnen worden. Deze groep moet met met minimale investeringen gemonitord worden (of zelfs genegeerd).
  • Geïnformeerd houden: Belangrijke groep geïnteresseerden. In deze groep medestanders zoeken die helpen om meer invloed uit te oefenen. Deze groep frequent geïnformeerd houden (bijv. betrekken bij het proces en tweewekelijks of maandelijks updaten).

Topics 0 items

Meer informatie nodig over dit kennisproduct? Stel gerust je vraag!
Enos Postma
Consultancy Manager
Stork AMT
enos.postma@stork.com
+31 (0)6 83633977
Stuur mij een bericht
Foto Enos Postma

Eigenschappen

Datum
Versie
v1.3
Doelgroep
Bedrijven met een project in het Smart Maintenance-domein
Expertgroep
Walter Mesterom
Ceryl Geelen
Staf Seurinck
Jan Harmsen
Enos Postma
Project
Thema
Condition-based Maintenance
Behavioral & Cultural Change
Labels
Stakeholderanalyse
Stakeholdermapping
Smart Work